Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Sukcesy matematyczne naszych uczniów

Wpisane przez: p. Jolanta Sajdak
Odsłony: 787

1smW Mini Olimpiadzie Matematycznej dla uczniów klas trzecich, w tym roku, brało udział 19 uczniów z naszej szkoły.
Do drugiego etapu dostało się ośmioro dzieci: Natalia Drozd, Karol Jagiełło, Daria Kustroń, Kamil Rozpara, Bartosz Staroń, Amelia Śnigórska, Oliwia Uliasz, Jakub Zygmunt.

Laureatami zostali: Kamil Rozpara - II miejsce, Natalia Drozd i Daria Kustroń - wyróżnienia.

Bardzo cieszymy się z tak wysokich osiągnięć naszych uczniów, doceniamy trud, który włożyli w przygotowanie do konkursu i życzymy wszystkim wielu sukcesów w nauce.

foto

Przewiń na górę