Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

„Bezpieczna +”

Wpisane przez: p. Jerzy Guzek
Odsłony: 1884

W ramach programu rządowego „Bezpieczna +”, nasza szkoła realizuje w miesiącach październik-grudzień 2016 szereg zadań mających na celu poprawienie atmosfery w szkole.

Celem programu jest pomoc osobom niedostosowanym społecznie, wyrównywanie szans, nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także uwierzenie we własne siły.

Dzięki wsparciu finansowemu zorganizowane zostały trzy rajdy do Parków Narodowych, spotkanie z pracownikiem GOPR-u oraz konkursy fotograficzne i wiedzy na temat Parków Narodowych.

Kliknij aby zobaczyć film

wycinek1

Przewiń na górę