Metoda dramy na lekcjach języka polskiego

Wpisane przez: p. Anna Krupa
Odsłony: 2525

image1Główne założenia metod aktywizujących to przewaga uczenia się nad nauczaniem, a więc większe zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny. Nauczyciel przestaje być nieomylnym ekspertem, stając się doradcą, organizatorem, ekspertem.

Wśród wielu metod aktywizujących stosowanych na lekcjach, często sięgamy po dramę. Termin ten pochodzi od greckiego „drao” -  działam, usiłuję. Drama jako metoda powierza uczniowi rolę kreatora, sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń nauczyciela. Umożliwia stworzenie dzieciom młodzieży sytuacji edukacyjnych, wyzwalających aktywność poznawczą oraz zespołową i emocjonalną ekspresję jednostki.


imageDrama to krótkie przedstawienie ,improwizacja na temat różnych sytuacji lub wydarzeń, podczas których uczniowie tworzą scenariusze, wymyślają postacie i wcielają się w ich role. Uczniowie utożsamiając się z kreowanymi postaciami, rozwiązują problemy i doznają głębokich przeżyć. Techniki dramowe : stop-klatka, rzeźba na określony temat, wywiad w roli i poza rolą, pantomima, improwizacja,  kostium.

Metoda dramy uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję. Stosowane techniki dramowe sprawiają, że problemy bohaterów literackich stają się bliższe uczniom, którzy odnajdują w nich aktualne treści, poznają innych i samych siebie. Zaangażowane działanie budzi wyobraźnię, zmusza do poszukiwań twórczych, wyzwala indywidualne możliwości każdego człowieka.

Drama to metoda nauczania i wychowania. Jako metoda umożliwia stworzenie sytuacji edukacyjnych, wyzwalających aktywność poznawczą, prowadzi do zmian zachowań, a równocześnie sprzyja kształceniu sprawności językowej. Wymaga kreatywności, ale także ją kształci. Bardzo istotną cechą tej metody jest to, że buduje więzi między uczniami, kształci ich wrażliwość, wzmacnia poczucie wartości dziecka.

foto

Przewiń na górę