Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”

Wpisane przez: Nauczyciele
Utworzono: 17 kwiecień 2016
Odsłony: 1152

mlody anglistaOrganizator

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Wojska Polskiego 45

38-400 Krosno

I. Cele konkursu

- Doskonalenie znajomości języka angielskiego

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

- Promowanie kultury krajów anglojęzycznych

II. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do konkursu do 30 kwietnia 2016r. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Zakres programowy

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej.

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

IV. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny oraz finał międzyszkolny.

Etap I

Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w dniu   10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 1000. Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje test przygotowany przez organizatora konkursu. Test zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną 9 maja 2016 r. o godz. 1200. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany droga elektroniczną 10 maja 2016 r. o godzinie 1130. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 maja  2016 r. (wg załączonego wzoru)

Etap II

Finał konkursu odbędzie się dnia 3 czerwca 2016 r. (piątek) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie o godzinie 1000. Czas trwania tej części konkursu to 60 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu pisemnego.  W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. Organizator zobowiązuje się do opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej szkoły www.sp14krosno.pl i szkolnym blogu http://blogiceo.nq.pl/blogsp14krosno/  w dniu 7 czerwca 2016 r. 

V. Komisja konkursowa

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu będą czuwać nauczyciele wyznaczeni przez organizatora konkursu.

VI. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu 10 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie o godz. 1130.

VII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp14krosno.pl/ i szkolnym blogu http://blogiceo.nq.pl/blogsp14krosno/

Wszelkie zapytania w sprawie konkursu proszę przesyłać drogą mailową na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”.

Po ogłoszeniu wyników prace konkursowe będą do wglądu zainteresowanych.

ORGANIZATORZY

Matylda Gronicka

Renata Nowak

Marzena Pelczar

Sebastian Staroń

Agnieszka Szopa

Przewiń na górę