Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”

Wpisane przez: Nauczyciele
Utworzono: 17 kwiecień 2016
Odsłony: 1420

mlody anglistaOrganizator

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Wojska Polskiego 45

38-400 Krosno

I. Cele konkursu

- Doskonalenie znajomości języka angielskiego

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

- Promowanie kultury krajów anglojęzycznych

II. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do konkursu do 30 kwietnia 2016r. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Zakres programowy

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej.

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

IV. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny oraz finał międzyszkolny.

Etap I

Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w dniu   10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 1000. Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje test przygotowany przez organizatora konkursu. Test zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną 9 maja 2016 r. o godz. 1200. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany droga elektroniczną 10 maja 2016 r. o godzinie 1130. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 maja  2016 r. (wg załączonego wzoru)

Etap II

Finał konkursu odbędzie się dnia 3 czerwca 2016 r. (piątek) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie o godzinie 1000. Czas trwania tej części konkursu to 60 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu pisemnego.  W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. Organizator zobowiązuje się do opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej szkoły www.sp14krosno.pl i szkolnym blogu http://blogiceo.nq.pl/blogsp14krosno/  w dniu 7 czerwca 2016 r. 

V. Komisja konkursowa

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu będą czuwać nauczyciele wyznaczeni przez organizatora konkursu.

VI. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu 10 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie o godz. 1130.

VII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp14krosno.pl/ i szkolnym blogu http://blogiceo.nq.pl/blogsp14krosno/

Wszelkie zapytania w sprawie konkursu proszę przesyłać drogą mailową na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”.

Po ogłoszeniu wyników prace konkursowe będą do wglądu zainteresowanych.

ORGANIZATORZY

Matylda Gronicka

Renata Nowak

Marzena Pelczar

Sebastian Staroń

Agnieszka Szopa

Przewiń na górę