Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

Wpisane przez: p. J. Sajdak i M. Urbańska
Odsłony: 535

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA.

rowerNa zaproszenie Urzędu Miasta Krosna, który przystąpił do działań edukacyjnych w zakresie niskiej emisji, 14 XI 2019r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spektaklu ekologicznym pt.: „Czarownica Niska Emisja”. Dzieci dowiedziały się jakie są przy­czyny pow­stawa­nia smogu i jak wszyscy możemy przy­czynić się do jego redukcji oraz jakie korzyści przynosi środowisku segregacja śmieci. Aby powietrze było dla nas bezpieczne musi być czyste, bezbarwne, bez smaku i zapachu. Niekiedy powietrze bywa brudne i zanieczyszczone, przypomina wówczas szaro-brązową mgłę i ma nieprzyjemny zapach. Takie powietrze to SMOG czyli NISKA EMISJA - występuje w okresie jesienno-zimowym na wysokości poniżej 40m. Powstaje z dymu ze spalania złej jakości węgla, z dymu z rur wydechowych samochodów i z palenia śmieci. Toksyczne substancje przenoszone w dymie, osiadają na roślinach i wraz deszczem przenikają do gleby oraz wody. Niska emisja to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Podczas występu dzieci odpowiadały na pytania z zakresu ekologii i znakomicie poradziły sobie z segregacją śmieci, zrozumiały też dlaczego należy dbać o dobrą jakość powietrza.

 

foto

Przewiń na górę