Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2009/10 - II semestr

Wpisane przez: Alicja Szepelak
Odsłony: 6175


Klasy 0-III
  Nazwa konkursu  Etap  Uczeń/Miejsce  Opiekun
 Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną wielkanocną  miejski
Łucja Winiarska
I miejsce
 p. M.Wach
Wiktor Wilkusz
II miejsce
Karolina Kijowska
III miejsce
 Konkurs na najpiękniejszą pisankę  Aleksandra Wacławska
I miejsce
Wojciech Kaliciński
Patryk Prajsnar

II miejsce
Wiktor Wilkusz
III miejsce
 Bezpieczni w ruchu drogowym
 miejski  Weronika Guzik
Wyróżnienie
 p. J.Filar
 Konkurs literacko – plastyczny „Majowa książeczka – zabaweczka” miejski
 Szymin Sajdak
Wyróżnienie
  p. M.Urbańska
 Julia Pakuła
Wyróżnienie
 Maria Przybyła
Wyróżnienie
 p. J.Sajdak
 Oliwia Polak
Wyróżnienie
 p. A.Frankowicz
 VI Mini Olimpiada Matematyczna
Klas III
 II etap miejski
 Kamil Michalski
II miejsce
  p. M.Niedzielska-Jurczak
 Maciej Osuch
III miejsce
 p. M.Urbańska
 Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Zawsze Razem”
wojewódzki  Weronika Guzik nagroda  p. J.Filar
 VI Konkurs Plastyczny
„Palma Wielkanocna”
 miejski  Martyna Śmiechowska
I miejsce
 p. J.Sajdak
 Oliwia Polak
II miejce
 p. A.Frankowicz
 VI Mini Olimpiada Matematyczna
Klas III
 I etap miejski
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu
 Kacper Kozioł
 p. M.Niedzielska-Jurczak
 Paweł Sznajder
 Kamil Michalski
 Maciej Osuch
 p. M.Urbańska
 Adrian Chodorowski
 p. A.Frankowicz
 Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza okładka do książki z baśniami”  miejski Paulina Łobaza
II miejsce
p. M.Urbańska
 Aleksandra Prajsnar
Wyróżnienie
 Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Jestem z Krosna” – kategoria plastyka  Aleksandra Prajsnar
I miejsce
 Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Jestem z Krosna” – kategoria „wiedza”  Maciej Osuch
I miejsce
 Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Jestem z Krosna”  miejski  Drużyna
I miejsce
 Wychowawcy
klas III
 Konkurs plastyczny „Zawsze Razem”  wojewódzki  Weronika Guzik
Nagroda
 p. J.Filar
 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„Aniołem bądź i leć, z uśmiechem leć”
 miejski Jakub Wojnar
III miejsce
 p. E.Juszczyk
 Konkurs plastyczny
„Wiatr, wypadek, ogień, woda
strażak zawsze rękę poda”
powiatowy
 Sabina Czechowicz
Lauteatka
 p. L.Jankiewicz-Sompel
 Piotr Kumiega
Laureat
 p. M.Rodzeń
 Jagoda Józefczyk
Laureatka
p. E.Dereniowska
 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy
dla uczniów kl. III
„Jesteś uważnym obserwatorem przyrody”
 miejski Michał Mermon
I miejsce
p. M.Niedzielska-Jurczak
VI Konkurs Plastyczny
„Palma Wielkanocna”
 miejski
Michalina Śmiechowska
I miejsce
p. J.Sajdak
IV Międzyszkolny
Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda” 
  miejski  Kinga Jamróg
I miejsce
Galeria foto
p. J.Sajdak
 IV Międzyszkolny Konkurs
Widowisk Bożonarodzeniowych
„Kolęda płynie z wysokości”
Mali artyści
II miejsce
Galeria foto
p. A.Rzegocka

   

 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
 Ogólnopolski Konkurs MIX
matematyczno-przyrodniczy
 ogólnopolski Konrad Wacławski
Laureat
p. J.Lawera
p. M.Soboń

Anna Malik
Laureatka
Katarzyna Snoch
Wyróżnienie
p. J.Lawera
p. K.Hałucha
 Jakub Sznajder
Laureat
p. T.Menet
p. M.Soboń
 Szymon Świstak
Laureat
p. T.Menet
p. K.Hałucha

Katarzyna Rączka
Wyróżnienie
 Aleksander Jamroga
Wyróżnienie
 Konkurs recytatorski
„Tropem poezji współczesnej”
  miejski  Damian Szuba
III miejsce
 p. A.Antoniuk
 Konkurs turystyczno – krajoznawczy
VII rajd zimowy
 Agata Węgrzyniak
I miejsce
 p. M.Soboń
 III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II
 Damian Szuba
III miejsce
 p. M.Hejnar
 III Krośnieński
Konkurs Matematyczny
 II etap
miejski
 Michał Głodzik
Laureat
  p. J.Lawera
 Interdyscyplinarny Konkurs
Matematyczno–Przyrodniczy
 wojewódzki Michał Głodzik
Finalista
 p. J.Lawera
p. K.Rygiel-Hałucha
 Interdyscyplinarny Konkurs
Języka Angielskiego
 Anna Bińczycka
Finalistka
 p. R.Nowak-Kogut
Konkurs
przyrodniczo-krajoznawczy
miejski
 Agata Węgrzyniak
I miejsce
p. M.Soboń
 III Krośnieński
Konkurs Matematyczny

(zakwalifikowani do II etapu)
szkolny
 Michał Stryczniewicz  p. J.Lawera
 Katarzyna Snoch
 Izabela Ho
 Piotr Klimko
 Jan Rajchel
 p. T.Menet
 Michał Głodzik
 p. J.Lawera
 Piotr Fornal
 Filip Garbacik
 Damian Szuba
 Kamil Bogdanowski
 Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
 Konkurs pięknego czytania
„Czytam, bo lubię wiosnę”
 Miejski
Finaliści zakwalifikowani
do II etapu
 Aneta Klocek
 p. A.Krupa
 Patryk Broński
 p. A.Brymerska
 Daniel Wiernasz
 Finał  Daniel Wiernasz
I miejsce
 p. A.Brymerska
 Aneta Klocek
II miejsce
 p. A.Krupa
 Patryk Brońsk
Wyróżnienie
 p. A.Brymerska
 Międzyszkolny Konkurs Słowa
"Pięknie mówię"
Edycja II  „Opowiem Ci bajkę”
 miejski  Aneta Klocek
II miejsce
 p. A.Krupa
 Konkurs literacki
„Moja własna baśń”
 miejski  Tomasz Depczyński
II miejsce
 p. A.Brymerska
 Aleksandra Nawrocka
III miejsce
Anna Jamróg
Wyróżnienie
 Patrycja Szul
wyróżnienie
 Konkurs pięknego czytania
„Czytam, bo lubię wiosnę”
 Miejski
Finaliści
zakwalifikowani
do II etapu
 Aneta Klocek
 p. A.Krupa
Patryk Broński
p. A.Brymerska
 Daniel Wiernasz
 Międzyszkolny Konkurs Literacki
„Bożonarodzeniowe tradycje w moim domu”
 miejski  Maura Dąbrowiecka
Nagroda Specjalna
p. A.Szepelak
 Szymon Prokop
I miejsce
 p. A.Antoniuk
 Michał Głodzik
II miejsce
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„ Radosne kapłaństwo” 
miejski
Aneta Klocek
I miejsce
kategoria klas IV-VI
p. A.Rzegocka
Konkursy plastyczne
 Konkurs plastyczny
„Krosno i okolice w legendach”
 miejski  Małgorzata Sanocka
Laureat
  p. M.Wyżykowska
 Patryk Czeluśniak
Laureat
 Michał Głodzik
Laureat
 Konkurs plastyczny
„Moje kolorowe święta” – magia rysowania
Warszawa GDD
 ogólnopolski  Krystian Graba
Laureat
 Sylwia Polnar
Laureatka
 Natalia Obodyńska
Laureatka
 Konkursy muzyczne
 IV Międzyszkolny
Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”
 miejski 
Małgorzata Kmon,
Natalia Jórasz, 
Michał Stryczniewicz

I miejsce
kategoria zespół
Galeria foto
 p. A.Kmon
p. A.Rzegocka
 Michał Stryczniewicz
II miejsce
kategoria solista
Galeria foto
p. D.Dudek
  Inne konkursy
 V edycaj konkursu
"Poszukiwacze
zaginionych baterii"
 miejski  Wszyscy uczniowie szkoły
II miejsce
 p. K.Rygiel-Hałucha
p. M.Urbańska
 Zbiórka zużytych baterii
 szkolny  Klasa Va
I miejsce
 p. K.Rygiel-Hałucha
 Klasa IVa
II miejsce
 Klasa IVb
III miejsce

 

Przewiń na górę