Gry edukacyjne w przyrodzie

Wpisane przez: p. Katarzyna Rygiel-Hałucha
Odsłony: 2020

Gra dydaktyczna to "celowo organizowana sytuacja, w której osoby uczące się konkurują ze sobą w ramach określonych reguł gry, swoistego, konkretnego regulaminu tej gry”. Grę dydaktyczną definiuje się jako aktywność obejmującą interakcje między jednostkami lub grupami dążącymi do realizacji określonych celów.

 

Gry dydaktyczne ze względu na funkcje można podzielić na:

informacyjne– których zadaniem jest wspomaganie nauczyciela podczas wprowadzania nowego materiału;

utrwalające- mogą być wykorzystane w części nawiązującej lub podsumowującej lekcję a także na lekcjach powtórzeniowych;

ćwiczeniowe- których zadaniem jest ćwiczenie pewnych umiejętności.

Dzięki grom dydaktycznym uczeń potrafi interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,rozwiązywać problemy praktyczne, dostrzegać zależności w otaczającym świecie, współpracować w grupie, podejmować celowe działania.

Gry logiczne pozwalają osiągnąć sukces nawet uczniowi, który nie posiada bogatej wiedzy szkolnej,uczą czytania ze zrozumieniem, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację, pamięć,rozwijają kreatywność i fantazję, wzmacniają więzi społeczne, uczą cierpliwości, szacunku do współgracza, rozwijają umiejętność logicznego rozumowania, myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię przestrzenną, kształtują postawy prospołeczne.

Stosowanie różnorodnych aktywizujących metod nauczania daje nauczycielowi szansę dotarcia do każdego ucznia, gdyż umożliwiają one aktywne uczenie się czyli uczenie się przez działanie i przeżywanie.

1. Ekologia

W związku z realizacją w naszej szkole projektu Erasmus + zostały zakupione gry edukacyjne. Jedną z nich jest gra "Ekologia". Głównym celem tej gry jest zapoznanie uczestników ze sposobami ochrony środowiska. Przez zawiłości ekologii, uczestników gry prowadzą EKOLOUDKI, które dbają o porządek, segregują śmieci, neutralizują odpady, oszczędzają energię, wodę, gaz. Podczas gry uczestnicy natrafiają na różne pola związane z otaczającą nas przyrodą np:. pory roku, zjawiska atmosferyczne (deszcz, grad, tęcza, śnieg), zasady ochrony środowiska.

foto1

2. "Witaminowy Piotruś"

Celem gry jest kompletowanie i wykładanie par, w taki sposób, by nie pozostać z "Czarnym Piotrusiem". Jest to prosta gra karciana przeznaczona dla dzieci, w której uczestniczyć może od 2 do 4–5 graczy. Talia do gry zawiera 25 kart: 12 par z obrazkami tego samego rodzaju w każdej parze oraz "czarnego Piotrusia", nie mającego pary. Pary przedstawiały składniki pokarmowe zawierające określoną ilość witaminy C. "Piotruś" wyrabia spostrzegawczość, rozwija skojarzenia, a także uczy zachowań społecznych.

foto2

3. Quiz "O Polsce"

To gra i emocjonująca zabawa, w której można sprawdzić i wzbogacić swoją wiedzę na temat polskiej historii, geografii, kultury i przyrody. Podstawowe zadanie gracza polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi  na wybrane losowo pytanie. Ciekawa tematyka pytań i zabawne zmagania z dodatkowymi zadaniami zapewniają dużo dobrej zabawy połączonej ze zdobyciem wielu informacji o Polsce.

foto3

4. Quiz "Ciało człowieka"

To gra edukacyjna, podczas której uczestnicy rywalizują ze sobą odpowiadając na pytania z kart pytań i odpowiedzi. Ich tematem jest budowa i funkcjonowanie ciała człowieka. W czasie emocjonującej zabawy gracze wiele dowiadują się o budowie i działaniu własnego ciała. Zwycięzcą zostaje ten, kto udzieli najwięcej bezbłędnych odpowiedzi.

foto4

5. Gra "Wyścig do bieguna"

To gra edukacyjna, podczas której uczestnicy rywalizują ze sobą odpowiadając na pytania z kart pytań (są one o różnym stopniu trudności). Tematem jest budowa Ziemi i zagadnienia związane ze współrzędnymi geograficznymi. W czasie emocjonującej zabawy gracze wiele dowiadują się o naszej planecie i konkurują z innymi kto pierwszy dotrze do bieguna geograficznego Ziemi. Zwycięzcą zostaje ta osoba, która pierwsza dotrze do bieguna.

foto5

Przewiń na górę