Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Regulamin konkursu plastyczno-graficznego na oficjalne logo projektu Erasmus+

Wpisane przez: p. Malgorzata Zych
Odsłony: 1491

KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY NA OFICJALNE LOGO PROJEKTU  ERASMUS+

“PLAY WITH ME AND TEACH ME”

“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”

Regulamin konkursu

(wewnątrzszkolny)

CEL GŁÓWNY

Głównym celem konkursu jest przygotowanie LOGO projektu Erasmus+ “PLAY WITH ME AND TEACH ME” (“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”)

Projekt zakłada włączenie na stałe tradycyjnych, wielopokoleniowych gier i zabaw planszowych, dydaktycznych, logicznych, ruchowych do metod i form pracy z dziećmi na zajęciach lekcyjnych i poza nimi; po to by nieco odciągnąć młodzieży od wszechobecnych gier komputerowych blokujących ich rozwój społeczny i umiejętności interpersonalne.

GDZIE BĘDZIE WYKORZYSTYWANE LOGO?

Logo projektu będzie używane w dokumentacji związanej z projektem, promocyjnych materiałach, stronach internetowych oraz w innych typach materiałów multimedialnych związanych z projektem.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs skierowany jest do uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

● uczniowie klas I-III

● uczniowie klas IV – VI

WYMAGANIA

● rysunek musi zawierać znak graficzny - nawiązujący do gier planszowych, dydaktycznych, zabaw wielopokoleniowych itp. oraz nazwę projektu – ERASMUS+   PLAY WITH ME AND TEACH ME (wyłącznie w języku angielskim)

● rozmiar pracy: format A4

● technika: dowolne techniki płaskie – rysunkowe lub malarskie (wyklucza się prace wykonane komputerowo)

● Każdy uczestnik może zgłosić jedną lub kilka prac.

Uczestnicy są zobowiązani do stworzenia nowego projektu (praca nie może być plagiatem)

PROCEDURY

● Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa

i dostarczona do p. Małgorzaty Zych (IV-VI)  lub p. Magdaleny Urbańskiej, p. Arlety Bałaban (I-III) w terminie do 26 lutego 2016r.

● Konkurs ma charakter wieloetapowy. Najlepsze prace, wybrane przez szkolne Jury podlegać będą głosowaniu i ocenie Jury międzynarodowego, w skład którego wchodzić będą również kraje partnerskie uczestniczące w projekcie. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r.

Przewiń na górę