Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Otrzymaliśmy już 2 odznaki-niebieską i fioletową

Odsłony: 2017

Podczas festiwalu

Zostały nam jeszcze do zdobycia trzy.
Realizując i opisując różne działania z wykorzystaniem TIK można będzie otrzymać 5 różnych blogowych odznak:
niebieską "Uczymy się z TIK" – za wpisy z I semestru dotyczące naszych działań z TIK;
zieloną "Działamy z TIK" – za wpisy dotyczące projektu z II semestru;
fioletową "Tworzymy materiały edukacyjne" – za różne materiały edukacyjne, które stworzymy samodzielnie (przez cały rok szkolny);
pomarańczową "Blog z pasją" – dla wszystkich blogerów, którzy w interesujący sposób opiszą swoje zainteresowania (przez cały rok szkolny);
czerwoną "Aktywny komentator" – dla wszystkich blogerów, którzy będą często i ciekawie komentować blogi innych (przez cały rok szkolny).
Warunkiem otrzymania certyfikatu Szkoła z klasą 2.0 jest otrzymanie co najmniej jednej semestralnej odznaki.

Przewiń na górę