Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

@-zadanie - opis działań

Odsłony: 2176

@-zadanie

     Na prowadzonym przeze mnie kółku zainteresowań „Bawię się i uczę", zaproponowałam uczniom założenie poczty elektronicznej, w celu sprawniejszego komunikowania się i przesyłania wykonywanych na zajęciach projektów. Ten pomysł spodobał się reszcie klasy, więc postanowiłam zrealizować go w ramach zadania TIK. Podczas spotkania z rodzicami poinformowałam, iż w tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w programie Szkoła z klasą 2.0. Zaproponowałam, aby jedną z form pracy były @-zadania. Rodzice zaakceptowali tę propozycję, podpisując umowę, taką umowę podpisali również uczniowie (treść umowy w załączniku_1).
Zadanie zrealizowałam w klasie trzeciej, w formie „uczymy innych". Dotyczyło ono czwartego zadania kodeksu "Komunikujemy się".
Dzięki temu zadaniu uczniowie nauczyli się zakładać konto poczty elektronicznej na bezpiecznym dla nich serwerze - uniwerytetdzieci.pl, poznali zasady netykiety oraz uświadomili sobie, że nie pozostają w sieci anonimowi. Nabyli, bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach, umiejętność wirtualnego, poprawnego komunikowania się. W trakcie zajęć w formie „burzy mózgów" omówiłam z dziećmi korzyści wypływające z posiadania swojej poczty, oraz zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej. Powstał klasowy kodeks:

  1. Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
  2. Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku.
  3. Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
  4. Używaj właściwych form grzecznościowych.
  5. Pisz poprawnie - niedbałość w tym względzie jest odbierana jest jako brak szacunku i tworzy negatywny obraz nadawcy.
  6. Nie ulegaj przekonaniu o anonimowości w Internecie - rozczarowanie może być bardzo przykre.

Praca przebiegała w dobrym tempie, przy rzeczowych radach bardziej doświadczonych kolegów (dokładny opis w załączniku_2). Dzieci przemyślały sobie w domu swój login i hasło, dlatego nie było kłopotu z jego wyborem. Wiele dzieci nie mogło się doczekać napisania swojego pierwszego elektronicznego listu. Praca domowa pomoże uczniom utrwalić sposób włączania poczty, a redagowanie i wysyłanie listu do nauczyciela urozmaici formę wykonywania zadań domowych i dostarczy dodatkowych wrażeń.
Następnym naszym zadaniem będzie włączenie się w realizację projektu Krosno-nasze miasto".

.

Przewiń na górę