Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

@-zadanie - umowa internetowa

Odsłony: 2228

Umowa internetowa

• Nie będę ufać osobom poznanym w sieci.
• Będę korzystać z komputera, na którym jest zainstalowany aktualny program antywirusowy.
• Będę korzystać z Internetu tylko w obecności osób dorosłych.
• Nie będę podawać swoich danych osobowych, to znaczy prawdziwego imienia, nazwiska, wieku, adresu.
• W kontaktach z innymi osobami w Internecie będę posługiwać się wymyśloną nazwą, czyli nickiem (czytaj: nikiem).
• Gdy coś mnie zaniepokoi lub przestraszy, wyłączę monitor i porozmawiam o tym z osobą dorosłą (mamą, tatą, nauczycielem) lub zadzwonię pod bezpłatny numer telefonu 800 100 100.
• Będę przestrzegać zasad kultury wobec innych użytkowników Internetu.podpis uczennicy/ucznia                                                                                 podpis jednego z rodziców/opiekunów

Przewiń na górę