Malujemy 10 palcami...

Wpisane przez: p. L. Jankiewicz-Sompel
Utworzono: 10 grudzień 2014
Odsłony: 2329

 foto 1 20141210 1184747743     W dniu 8 grudnia 2014 r., uczniowie klasy I c – integracyjnej, pod kierunkiem nauczycielki Lucyny Jankiewicz-Sompel, uczestniczyli w pierwszych zajęciach plastycznych, będących modyfikacją Metody malowania 10 palcami Ruth Faison Shaw. Metoda ta polega na malowaniu palcami na dużych arkuszach papieru pakunkowego. Uczniowie zanurzając dłonie w specjalnie przygotowanych (według receptury autorki metody) farbach, malowali wspólne obrazy. Ich dzieła powstawały w dwóch grupach. Każde dziecko tworzyło część obrazu według własnego, niczym nieograniczonego pomysłu i potrzeby. Na zakończenie pracy, która trwała 25 minut, dzieci uporządkowały stanowiska pracy. Prace zostały złożone do wysuszenia i zawieszone zostaną w klasie. Z pewnością przysporzą dzieciom dumy i radości.

Metoda malowania dziesięcioma palcami nawiązuje do naturalnej skłonności dzieci do „paćkania się" w substancjach o konsystencji błota, wykorzystuje naturalną potrzebę tworzenia prac plastycznych jako ekspresji własnej. Metoda ta spełnia funkcję diagnostyczną i terapeutyczną. Dzięki niej bowiem nauczyciel poznaje swoich podopiecznych (funkcja diagnostyczna). Druga funkcja – terapeutyczna – polega na tym, iż podczas malowania tą techniką dziecko uwalnia się od zahamowań, ograniczeń, pokonuje lęki o różnym pochodzeniu, poprawia samoocenę, rozbudza wiarę we własne możliwości dokonuje ekspresji plastycznej uczuć własnych.
Niewątpliwym walorem tej metody jest jej aspekt wychowawczy i dydaktyczny. Rozwija ona bowiem aktywność twórczą, pasję tworzenia dzieci. Pracując tą metodą w zespołach, uczniowie mieli okazję prowadzenia swobodnych rozmów, dzielenia się wrażeniami i spostrzeżeniami związanymi z właściwościami farby. Zaś praca w kręgu (wokół stolików), bezpośredni kontakt wzrokowy, dawały im poczucie bliskości, integrowały, uczyły zgodnego współdziałania. Atmosferze tworzenia towarzyszyły uczucia radości i odprężenia.
Praca tą metodą będzie kontynuowana podczas zajęć plastycznych w całym cyklu kształcenia na I etapie edukacyjnym tej klasy. Planowane jest także praca plastyczna z wykorzystaniem innych metod.

foto

 

Przewiń na górę