Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Ubezpieczenie szkolne NNW na rok 2015/2016

Wpisane przez: Sekretariat MZSzOI
Utworzono: 16 wrzesień 2015
Odsłony: 1863

Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia

ZAKRES PODSTAWOWY:

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 12.000 zł

100% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 12.000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji (dodatkowo) 6.000 zł

Częściowy Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 12.000 zł

w tym:

  • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia 200 zł
  • jednorazowe świadczenie z tytułu wypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek 180 zł
  • zwrot kosztów operacji plastycznych 2.400 zł

ZAKRES DODATKOWY:

Zwrot kosztów leczenia (koszty badań, nabycia lekarstw, środków opatrunkowych, odbudowy zębów stałych) 240 zł

Dzienne świadczenie szpitalne (pobyt minimum 3 dni) 35 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (w tym sepsa) 1.000 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych 600 zł

Składka roczna 49 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są dostępne pod poniższym linkiem.

Kliknij aby pobrać plik OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Przewiń na górę