Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Spotkania z rodzicami

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Utworzono: 24 wrzesień 2015
Odsłony: 2103

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Data Rodzaj spotkania Uwagi
10.09.18g.17.00 zebranie z rodzicami WSO, PSO, Regulamin Oceniania Zachowania..
22.10.18-g.17.00 Konsultacje Inf. o ocenach cząstkowych
03.12.18-g.17.00

Konsultacje/

Klasy IIIG i VIII SP zebranie

Inf. o grożących ocenach nast.
17.01.2019- g. 15.00 Konferencja klasyfikacyjna Klasyfikacja I semestr
18.01.2019 Koniec I semestru
21.01.2019 g. 17.00 zebranie z rodzicami Wyniki I semestr
11.02.2019 – 24.02.2019

Ferie zimowe

Zgodnie z kalendarzem MEN
18.03.2019g.17.00 zebranie z rodzicami

inf. o przewidywanych ocenach z zachowania/ Inf.o egzaminie

Klasy VIII i IIIG

20.05.2019 g.17.00 zebranie z rodzicami Inf. o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie z zachowania Inf. o grożących ocenach nast.
13.06.2019 g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROPONOWANYCH TERMINÓW

Przewiń na górę