,,Z aparatem wśród dzieł sztuki” - regulamin szkolnego konkursu fotograficznego

Wpisane przez: p. Justyna Krupa
Utworzono: 19 październik 2015
Odsłony: 1645

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,Z aparatem wśród dzieł sztuki” dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

 

I)  Organizator:

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Krośnie

ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno

II) Uczestnicy:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów MZSzOI w Krośnie

III) Cel konkursu

 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 •  Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.
 • Pobudzenie zainteresowania fotografią.

IV) Kategorie wiekowe:

 Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 • Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej,
 • Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
 • Gimnazjum

V) Forma Konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie fotografii, która w sposób oczywisty nawiązywać będzie do treści przedstawionych w ulubionym filmie, obrazie, czy literaturze.
 3. Dopuszcza się prace indywidualne, a także zespołowe (maksymalnie 5 osób).
 4. Technika zdjęć jest dowolna, organizator konkursu dopuszcza konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych, korektę polepszającą jakość zdjęć.
 5. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie do 5 fotografii wraz z opisem dołączonym w kopercie zawierającym:  nazwisko autora/autorów zdjęcia, tytuł zdjęcia, tytuł dzieła, do którego nawiązują fotografie, wiek, klasę.
 6. Prace powinny być dostarczone w formie tradycyjnej (format  15 x 21)  oraz  elektronicznej – np. na płycie CD z podpisem – „”, w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3200 x 2400)
 7. Prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu.
 8. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością osoby biorącej udział w konkursie.
 9. Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
 10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły MZSzOI oraz na jej profilu Facebook.

VI) Terminy Konkursu

 • Zdjęcia należy złożyć do 13 listopada 2015 roku do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Konkursu: Justyny Krupy, Beaty Ślączki, Moniki Hejnar-Litwin lub Sebastiana Staronia.
 • Jury konkursowe wyłoni zwycięskie prace do końca listopada, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej i facebook’owej szkoły.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, a także ze zgodą autora w zakresie bezpłatnej reprodukcji zdjęć na stronach internetowych i wystawie pokonkursowej w celu promującym MZSzOI w Krośnie.

Przewiń na górę