Podsumowanie udziału uczniów klas I w projekcie pod nazwą „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności”

Wpisane przez: p. Dorota Łasowska
Odsłony: 1419

projekt 9Od września 2018 do lutego 2019 uczniowie klas Ia, Ib i Id brali udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kadra naukowa Zakładu Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie opracowała i przeprowadziła cykl zajęć mających na celu podniesienie kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

W ramach projektu zrealizowano zadania ujęte w cztery moduły:

  1. „W świecie grzecznych i niegrzecznych dzieci” - zajęcia poświęcone innowacyjnemu wprowadzeniu uczniów w świat literatury dla dzieci, przeprowadzone przez
  2. „Nuty i nutki - co mi w duszy gra” - zajęcia poświęcone wprowadzaniu dzieci
    w świat muzyki i muzykowania, prowadzone przez dr Janusza Boczara;
  3. „Pisanie na wodzie i nie tylko” - zajęcia pozwalające na kształcenie zdolności do przekładania przez dzieci słów na obrazy, budowanie u dzieci zdolności do tworzenia kompozycji, do tworzenia symbolu, a także zdolności do odczytywania znaczeń symbolicznych, zrealizowane przez mgr Halinę Zaforemską;
  4. „W słońcu i deszczu. O poszukiwaniu tęczy i eksperymentalnym poznawaniu świata” - zajęcia oparte na eksperymentach, pozwalających zrozumieć otaczający świat przyrodniczy, przeprowadzone przez dr Barbarę Lulek.

             Zajęcia wprowadzające dzieci w świat szeroko pojętej kultury literackiej oparte były na opracowanej przez prof. ndzw. dr hab. Alicję Ungeheuer-Gołąb metodzie realizacji pracy
z tekstem literackim (poetyckim), wykorzystującej ekspresję werbalną, ruchową, plastyczną
i muzyczną.

W trakcie zajęć muzycznych „Nuty i nutki – co mi w duszy gra” dzieci z wielkim zaangażowaniem działały w obszarze ruchu i tańca, śpiewu, muzykowania, aktywnego słuchania muzyki. Wielkie zainteresowanie wzbudzały „prawdziwe” instrumenty muzyczne
i możliwość realizowania akompaniamentów perkusyjnych. 

„Pisanie na wodzie i nie tylko” to wspaniałe warsztaty plastyczne, podczas których powstały prawdziwe dzieła sztuki. Dzieci wykonywały prace na wielkim formacie, poznając
i stosując rozmaite techniki, m. in. kolaż, kalkografię. Z zapałem tworzyły pejzaże, portrety, pacynki, malowały farbami, rysowały pastelami.

             Niektóre tajemnice otaczającego świata zgłębione zostały dzięki zajęciom "W słońcu
i deszczu. O poszukiwaniu tęczy i eksperymentalnym poznawaniu świata". Niezwykle interesujące doświadczenia z wielu dziedzin nauki i ich wyniki przybliżyły dzieciom prawa rządzące przyrodą. Ukierunkowane dociekania naukowe pozwoliły uczniom na wcielenie się
w rolę badacza zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych.

foto

 

 

Przewiń na górę