Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Sukcesy uczniów 2019/2020

Wpisane przez: dyr Alicja Szepelak
Odsłony: 822

 sukces1"We wszystkich przedsięwzięciach sukces zaczyna się w naszym umyśle."

Jose Silva

 

 

 

 

 

Klasy IV- VIII
Konkursy plastyczne, muzyczne, fotograficzne
Nazwa Konkursu/ organizator Etap Uczeń/ Miejsce Opiekun
XVI Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej powiatowy

Aleks Szczepanik

III m ce

Kat. soliści
Dawid Dudek
Wojewódzki Konkurs „Jesienią góry są najszczersze”- kategoria: praca fotograficzna wojewódzki

I miejsce- Martyna Marczak kl. VIIIb

Katarzyna Rygiel-Hałucha

Wojewódzki Konkurs „Jesienią góry są najszczersze”- kategoria: praca plastyczna. wojewódzki

wyróżnienie- Maja Łukowska kl. VIIIb

Małgorzata Zych

Konkurs przedmiotowy

 z matematyki -

KO Rzeszów

wojewódzki

Katarzyna Uliasz

LAUREAT

Agnieszka Oczoś
       
„Olimpijskie stulecie”-k. plastyczny – Polski Komitet Olimpijski ogólnopolski

Natalia Dąbkowicz

laureatka

Małgorzata Zych

Oliwia Nitka

wyróżnienie

Przewiń na górę