Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Sukcesy literackie 2019/2020

Wpisane przez: dyr Alicja Szepelak
Odsłony: 1018

Klasy IV- VIII
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
Nazwa Konkursu/ organizator Etap Uczeń/ Miejsce Opiekun

V Konkurs Recytatorski

Jana Zycha

Org. SMZK Wójt G. Korczyna, GOK, GBP w Korczynie
rejonowy

Julia Kobiałka

III m ce
Anna Antoniuk
XVI Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej powiatowy

Szymon Zygmunt

Kat. recytacja

wyróżnienie
Anna Antoniuk
Międzyszkolny Konkurs Literacki „List do Korczaka” – org. SP6 miejski

Maria Urba

Nagroda

Dorota Dynowska
Przewiń na górę