Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

MPPP Krosno

Wpisane przez: Pedagodzy
Odsłony: 2779

      SPzOI nr 14 współpracuje z wieloma instytucjami, wspierającymi wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły. Należy do nich m.in. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie. Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii bądź orzeczeń wydanych przez poradnię, nauczyciele otrzymują informacje o wynikach diagnozy psychologiczno-pedagogicznej danego ucznia, a także wskazania i zalecenia potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w szkole i w domu.
Więcej informacji na temat diagnozy, terapii, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innych form pomocy oraz realizowanych zadań można znaleźć na stronie poradni.

Kontakt:
Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno

Przewiń na górę