MPPP Krosno

Wpisane przez: Pedagodzy
Odsłony: 2955

      SPzOI nr 14 współpracuje z wieloma instytucjami, wspierającymi wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły. Należy do nich m.in. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie. Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii bądź orzeczeń wydanych przez poradnię, nauczyciele otrzymują informacje o wynikach diagnozy psychologiczno-pedagogicznej danego ucznia, a także wskazania i zalecenia potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w szkole i w domu.
Więcej informacji na temat diagnozy, terapii, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innych form pomocy oraz realizowanych zadań można znaleźć na stronie poradni.

Kontakt:
Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno

Przewiń na górę