Informacje ogólne

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 3301

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 16.00

Godziny pracy świetlicy dostosowane są do planu zajęć dydaktycznych dzieci oraz potrzeb rodziców.

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III, w szczególności:

  • dla uczniów rodziców/opiekunów pracujących,
  • dla uczniów z rodzin niepełnych (samotne wychowywanie dziecka),
  • dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • dla uczniów dojeżdżających (bez względu na to, czy rodzice pracują).

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Kartę Zapisu.
Zgłoszenia dziecka do świetlicy - do pobrania w zakładce: Dla rodzica.
Karty zapisu przyjmowane są przez cały rok szkolny, wg. potrzeb rodziców.

Kontakt z nami w godz. 7.00 - 15.30. Rodzice mogą dzwonić do świetlicy, korzystając z numeru
do szkoły: 13-47-439-40 (prosić o połączenie ze świetlicą).

Wychowawcy świetlicy:

Zaława Barbara

Szmyd Katarzyna

Rymarz Urszula

Żywiec Anita

Bajger Augustyn

Hejnar Aneta

Kijowska Anita

Przewiń na górę