Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Dla Rodziców

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 2574

      Uczniowie przyjmowani są na wniosek rodziców, opiekunów. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do świetlicy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują. Uczeń jest odbierany ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby, ale tylko pisemnie upoważnione przez rodziców. Uczeń może sam opuścić świetlicę, tylko w sytuacji gdy rodzic dopełni formalności z tym związane.

{google_docs}http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/sw_karta_zapisu.pdf{google_docs}

{google_docs}http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/sw_upowaznienie.pdf{google_docs}

{google_docs}http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/sw_zgoda.pdf{google_docs}

Przewiń na górę