Konspekt lekcji "Piramida potrzeb"

Wpisane przez: p. Katarzyna Rygiel- Hałucha
Odsłony: 2501

Konspekt lekcji

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie

31.10.2017 r.

prowadzenie: Katarzyna Rygiel-Hałucha

Temat: Piramida potrzeb.

Wątek: Konsumpcja.

Zakres: Edukacja Globalna

Zakres treści:

-       konsumpcja/nadkonsumpcja,

-       piramida potrzeb Masłowa,

-       prestiż a konsumpcja,

-       hierarchia potrzeb

Cele operacyjne:

Uczeń zauważa związki pomiędzy poziomem prestiżu społecznego a konsumpcją.

 Uczeń zna rodzaje potrzeb i potrafi je hierarchizować.

 Uczeń rozumie znaczenie motywacji w działaniu człowieka.

 Uczeń jest świadomy zmienności potrzeb w toku życia.    

POSTAWY:

  1. Wzbudzenie pozytywnej motywacji do nauki.
  2. Kształtowanie u uczniów potrzeby pogłębiania wiedzy.
  3. Przekonanie o poznawalności świata.

Potrzebne materiały:

-   kartki papieru, tablica multimedialna, Internet, piramida potrzeb Masłowa, kredki

Formy pracy:  indywidualna,grupowa

                       

TOK LEKCJI:

  1. Sprawy organizacyjne:

-       sprawdzenie listy obecności

2. Powtórzenie wiadomości z lekcji poprzednich w formie pytań nauczyciela i odpowiedzi uczniów.

3. Realizacja nowego materiału:

-       określenie definicji potrzeb,

-       rysowanie piramidy, podzielenie jej na pietra, praca w grupach nad wpisaniem potrzeb w różne miejsca na piramidzie wg. porządku: najmniej istotne na dole, najważniejsze u góry,

-       hierarchizacja potrzeb,

-       porównanie piramidy masłowa z indywidualnymi piramidami,

-       przygotowanie wystawki prac,

4. Rekapitulacja w formie dyskusji na temat naszych potrzeb, ich ważności, możliwości rezygnacji z niektórych potrzeb oraz ich ważności i zmian w hierarchii w toku życia.

eg1

eg2

eg3

Przewiń na górę