O programie

Odsłony: 2840

Logo projektu

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą 2.0". Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Ma on na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Ponadto autorzy programu zachęcają nauczycieli do pracy metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i promowania Szkolnego Kodeksu 2.0. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W grudniu odbyła się debata szkolna, w której uczestniczyli przedstawiciele klas I – VI oraz I-III gimnazjum. Podczas tej debaty uczniowie dyskutowali nad punktami do szkolnego kodeksu TIK. Opisuje on, jak korzystać z nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się. Również w grudniu zostały zrealizowane różne zadania. Uczniowie przygotowując się do zajęć mieli więc okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu TIK. W II półroczu każdy nauczyciel zrealizuje z grupą uczniów projekt edukacyjny lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów. Chcielibyśmy, aby udział w projekcie przyczynił się do popularyzacji wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się. Na zakończenie naszego udziału w programie uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks na Szkolnym Festiwalu 2.0.
Na terenie szkoły podstawowej program realizują uczniowie wybranych klas pod opieką nauczycieli: Katarzyna Rygiel-Hałucha, Renata Nowak-Kogut, Jolanta Sajdak, Marzena Pelczar, Anna Antoniuk, Sebastian Staroń, Joanna Pająk-Cieśla, Katarzyna Wiśniewska, Dorota Łasowska.

Przewiń na górę