Sukcesy 2011/12 - II semestr

Wpisane przez: Alicja Szepelak
Odsłony: 6608
Sukces cieszy
"We wszystkich przedsięwzięciach sukces zaczyna się w naszym umyśle."


Jose Silva
 

   

 Klasy 0-III
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
  Opiekun
Konkurs Plastyczny
"Piłka w grze"
miejski Franciszek Jasiewicz
Laureat
p. M. Urbańska
VIII Mini Olimpiada Matematyczna
dla uczniów klas III
III etap Wojciech Kaliciński
Laureat
p. M. Wach
Wiktor Skwara
Laureat
p. J. Filar
VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
wierszy Marii Konopnickiej
miejski Wiktoria Hawrot
II miejsce
p. M. Sawicka-Jodłowska
Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy
"Jestem uważnym obserwatorem przyrody"
miejski Barbara Gonet
I miejsce

p. D. Łasowska
VIII Mini Olimpiada
dla uczniów klas III
I etap Barbara Gonet
Laureatka
Katarzyna Gonet
Laureatka
Wojciech Kaliciński
Laureat
p. M. Wach
Rafał Kielar
Laureat
Kacper Penar
Laureat
p. M. Sawicka-Jodłowska
Marcin Czajka
Laureat
p. J. Filar
Oliwia Połomicz
Laureatka
Wiktoria Skwara
Laureatka
Patrycja Żywiec
Laureatka
VI Przegląd Twórczości Artystycznej
Krośnieńskich Szkół
kategoria muzyczna
miejski Duet
Oliwia Połomicz
Patrycja Żywiec
p. J. Filar
VII Euroregionalny Konkurs Plastyczny
"Palma, pisanka, wieniec"
miejski Mateusz Wojnar
Nagroda
p. M. Urbańska
Letycja Waniek
Nagroda
Konkurs plastyczny
na najpiękniejszą pisankę
miejski

Maja Prajsnar
I miejsce
p. M. Wach
Barbara Kukla
I miejsce
Aleksandra Wacławska
II miejsce
Wojciech Kaliciński
II miejsce
Łucja Winiarska
II miejsce
Izabela Czelny
III miejsce
Konkurs plastyczny
na najpiękniejszą kartkę świąteczną
Maja Prajsnar
I miejsce
Aleksandra Wacławska
I miejsce
Barbara Kukla
II miejsce
Sonia Stefanik
II miejsce
Izabela Czelny
III miejsce
Łucja Winiarsk
III miejsce
Konkurs Plastyczny
"Nie ma nudnych dni
czyli ilustracje do książki
Renaty Piatkowskiej"
miejski Barbara Gonet p. D. Łasowska
Kacper Chwała
 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
XXI Rajd im I. Łukasiewicza
miejski Oliwia Żywiec
II miejsce
p. M. Soboń
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna
Olimpus
ogólnopolski Maciej Osuch
IV miejsce
Laureat
p. T. Menet
Jakub Kozubal
VIII miejsce
Laureat
Ogólnopolski Konkurs
Ojczyzny Polszczyzny
okręgowy Małgorzata Habrat
I miejsce
zakwalifikowana
do etapu ogólnopolskiego
p. A. Brymerska
Marcelina Bolanowska
II miejsce
zakwalifikowana
do etapu ogólnopolskiego
"Prima-Aprilisowe zmagania turystyczne"
Klasy IV-VI
"Krosno - niezwykła kraina"
miejski Drużyna
I miejsce
p. M. Soboń
Ogólnopolska Olimpiada
z Języka Angielskiego
Opimpus
ogólnopolski Partyk Madejka
Laureat
VIII miejsce
p. M. Pelczar
Ogólnopolska Olimpiada
z Historii
Opimpus
Zofia Przyprawa
Laureatka
VIII miejsce
p. R. Dumanowska
Konkurs z Przyrody
KO Rzeszów
wojewódzki

Aleksander Jamroga
Finalista
p. K. Rygiel-Hałucha
Konkurs z Historii
KO Rzeszów
Aleksander Noga-Krzyżanowski
Finalista
p. R. Dumanowska
Ogólnopolski Konkurs
Ojczyzna Polszczyzna
szkolny
zakwalifikowaniu
do etapu rejonowego
Marcelina Bolanowska p. A. Brymerska
Małgorzata Habrat
Joanna Rymarz p. A. Krupa
Klaudia Waniek
Daniek Wiernasz p. A. Brymerska
Dekanalny Konkurs Biblijny
na podstawie dziejów
Listów Apostolskich

dekanat Paulina Łobaza
I miejsce
p. A. Rzegocka
Mieszko Miączyński
III miejsce
p. M. Hejnar
Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy
IX Rajd Zimowy
miejski Norbert Patlewicz
III miejsce
p. M. Soboń
 Konkursy muzyczne
VI Przegląd Twórczości Artystycznej
Krośnieńskich Szkół
kategoria muzyczna
miejski Zespół wokalny:
Małgorzata Kmon,
Julia Pakuła,
Natalia Jurasz
Nagroda
p. M. Pelczar
p. R. Nowak-Kogut
VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd
"Hej kolęda, kolęda"
miejski Aleksandra Lange
I miejsce
p. J. Pająk-Cieśla
XXI Konkurs
Kolęd i Pastorałek Pogranicza
Aleksandra Lange
I miejsce
Konkursy plastyczny
VI Przegląd Twórczości Artystycznej
Krośnieńskich Szkół
kategoria plastka
miejski SP14z OI
p. M. Wyżykowska
VII Euroregionalny Konkurs Plastyczny
"Palma, Pisanka, Wieniec"
Dariusz Barański
Nagroda
Konkurs "Wiosna Tradycje wielkanocne" Wiktoria Czech
Galeria Portretów Postaci
Astrid Lindgner
Aleksandra Świerczek
Laureatka
Konkurs plastyczny
"Nie ma nudnych dni,
czyli ilustracje do książek
Renaty Piątkowskiej
Sara Rodzeń
Nagroda
Karolina Wojewoda
Nagroda
Aleksandra Gorzynik
Nagroda
Sabina Czechowicz
Nagroda
Dariusz Barański
nagroda
 Konkurs Plastyczny
"Moje Igrzyska Olimpijskie"
z okazji XXX Olimpiady w Londynie
 ogólnopolski Kacper Kozioł
Nagroda
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
VI Przegląd Twórczości Artystycznej
Krośnieńskich Szkół
Kategoria teatralna
miejski Weronika Mrozek
Wyróżnienie
p. A. Antoniuk
Przegląd Inscenizacji Teatralnych
"Teaty Pana Andersena"
miejski Kinga Głowacka,
Julia Szuryn,
Gabriela Deptuch,
Oliwia Nykiel,
Agata Smolik
I miejsce
Katarzyna Karamon,
Katarzyna Chomentawska,
Julia Adamska,
Julia Folcik
II miejsce
p. A. Brymerska
 Konkurs Czytelniczy
"Czytam bo lubię"
miejski Aleksandra Świerczek
I miejsce
 p. A. Krupa
Kamil Tuchowski
Wyróżnienie
Klaudia Konieczka
Wyróżnienie
Karolina Wojewoda
II miejsce
p. A. Brymerska
Sabina Czechowicz
Wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs
im. Jana Parandowskiego
na opowiadanie o tematyce olimpijskiej
ogólnopolski Anna Jurczak
zakwalifikowana
do II etapu
p. A. Krupa
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
"Świat wczesnej poezji dziecięcej"
międzyszkolny Weronika Mrozek
II miejsce
p. A. Antoniuk

III Konkurs Recytatorski
"Tropem Współczesnej Poezji"
powiatowy Weronika Mrozek
Wyróżnienie
Aleksandra Świerczek
Nagroda
Małgorzata Kmon
Wyróżnienie
p. A. Krupa
 Inne
 Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
"Zima w Czarnorzecko-Strzyżowskim
Parku Krajobrazowym"
rejonowy Zuzanna Czelny
I miejsce
p. K. Rygiel-Hałucha
Sylwia Rybczyńska
Wyróżnienie
Michał Wojnar
Wyróżnienie
Przewiń na górę