Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Rodzaje zajęć świetlicowych

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 5478

Świetlica stwarza możliwość dzieciom swobodnej zabawy, jak również uczestnictwa w działaniach ukierunkowanych, takich jak:

 • Zajęcia plastyczne/ plastyczno- techniczne.
  Wśród różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno - technicznym, dlatego poświęca się im najwięcej czasu. Na zajęciach wprowadzamy różnorodne techniki plastyczne: rysowanie, mozaiki, wydzieranki, wycinanki, orgiami- płaskie, przestrzenne, modelowanie z masy solnej, malowanie farbami żelowymi, lepienie z plasteliny. Wartość płynąca z tej formy zajęć to wyrabianie zręczności palców, kształtowanie wyobraźni i umiejętności kompozycyjnych.
 • Zajęcia muzyczno/rytmiczne.
  Zabawy ze śpiewem, które wpływają korzystnie na umuzykalnienie dzieci i kształtowanie ich poczucie rytmu i koordynacji ruchowej. Dostosowanie formy ruchu do treści piosenki sprzyja wyrażaniu indywidualności i inwencji twórczej. W ramach zajęć proponujemy naukę piosenek, zabawy przy muzyce , gry i zabawy ze śpiewem np.: "Anse-Kawanse", "Stonoga", "Lisek" itp.
 • Zajęcia ruchowe, gry i zabawy sportowe.
  Zajęcia kształtujące ekspresję ruchową mają one przede wszystkim poprawić samopoczucie dzieci po kilku godzinach spędzonych w ławce. Oferowane gry i zabawy kształtują u dzieci sprawność motoryczną, koordynację ruchową.
  Proponujemy: zabawy w grupach np.: "Brakujące krzesło", "Sałatka owocowa", „Pająk i muchy” Zabawy doskonalące sprawność fizyczną np.: "Wiewiórki do dziupli", "Berek" „Piłka parzy”, „Mini Piłka nożna ”. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: spacery, gry i zabawy, wyścigi, wyjścia na szkolny plac zabaw.
 • Zajęcia czytelnicze.
  Mają na celu kształtowanie nawyku obcowania z książką i rozwijanie kultury czytelniczej, pogłębianie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na lekcjach, wzbogacenie znajomości języka ojczystego, wyrabianie wrażliwości na treść książki, budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy, kształtowanie zamiłowań czytelniczych.
  Propozycje: czytanie opowiadań, wierszy, bajek, zajęcia rozwijające umiejętności samodzielnego czytania lub słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze, inscenizacje, zajęcia ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu.
 • Zajęcia dydaktyczne.
  Świetlica oprócz organizowania czasu wolnego ma również za zadanie wspomagać funkcję dydaktyczną szkoły. Zajęcia tematyczne - pogadanki na ważne tematy, rozmowy kierowane w czasie których dzieci dzielą się swoimi wiadomościami i przemyśleniami, uczą się tym samym wyrażania własnego zdania, kształtują umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat zabawy o charakterze dydaktycznym - zabawy słowne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów lub zagadek quizy. Materiałem w grach dydaktycznych są kolorowe obrazki, loteryjki. Tego typu zajęcia kształtują spostrzegawczość, pamięć, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy. Odrabianie zadań - zajęcia związane z organizacją nauki własnej dzieci. Na zajęciach pomagamy uczniom odrabiać lekcje, utrwalamy wiadomości.
 • Zajęcia relaksacyjne o charakterze wyciszającym.
  Projekcja bajek i filmów przyrodniczych i edukacyjnych.. Właściwie dobrane programy TV także spełniają ważną funkcję dydaktyczną i wychowawczą w życiu dziecka. Dostarczają informacji o wydarzeniach, pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole, budzą zaciekawienie, rozwijają zainteresowania, kształtują wrażliwość estetyczną, dostarczają emocjonalnych przeżyć, uczą i wychowują.
 • Zabawy wg indywidualnych preferencji i zainteresowań.
  Zabawa, obok nauki, jest jeszcze ważną formą aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym. Nasi uczniowie właśnie w świetlicy po zakończonych lekcjach mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami. Zajęcia te mają na celu wyciszenie dzieci, dostarczenie im zabawy, w którą lubią się bawić, i która przynosi im przyjemność, pozwala to odreagować powstałe napięcia. Zabawy te rozwijają także wyobraźnię, umiejętność przyjaznego komunikowania się, współdziałania i zabawy w grupie. W czasie ich trwania dzieci same wybierają formę swoich zabaw np.: grają w gry planszowe, edukacyjne gry komputerowe, kolorują obrazki, grają w piłkarzyki, bawią się klockami itp.
Przewiń na górę