Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Dzienny plan zajęć

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 3325

6.30 - 8.00

 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • zabawy na matach edukacyjnych,
 • przygotowanie się dzieci do zajęć szkolnych/pomoc w uzupełnianiu zadań i innych prac do szkoły sprawdzenie przygotowania uczniów do zajęć szkolnych, pomoc w uzupełnieniu brakujących treści

8.00 - 9.00

 • zabawy: muzyczno-rytmiczne, integracyjne, towarzyskie, ruchowe, gry stolikowe,
 • kolorowanki tematyczne, swobodna ekspresja plastyczna dzieci,
 • oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

9.00 - 11.00
Zajęcia prowadzone przez wychowawców- realizacja tematu tygodnia:

 • rozmowy kierowane/ pogadanki z dziećmi,
 • zabawy integracyjne,
 • quizy / krzyżówki/gry dydaktyczne/ konkursy wiedzy,
 • zajęcia czytelnicze/ różne formy pracy z książką,
 • zajęcia plastyczno-techniczne.

11.00 - 12.00

 • obiad, odpoczynek i zabawy dowolne,
 • zajęcia czytelnicze - czytanie baśni, bajek, opowiadań,
 • słuchowiska dla dzieci,
 • spacery, zabawy na powietrzu.

12.00-13.00

 • zajęcia typu dydaktycznego: pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. Obiad, odrabianie zadań domowych
 • zabawy towarzyskie, orientacyjno-porządkowe, dydaktyczne,
 • oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

13.00-14.00

 • zajęcia programowe- realizacja tematu tygodnia,
 • rozmowy / pogadanki z dziećmi zabawy integracyjne,
 • quizy / gry dydaktyczne,
 • zajęcia czytelnicze - różne formy pracy z książką,
 • popołudnia filmowe: oglądanie bajek, filmów edukacyjnych,
 • nauka nowych piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych,
 • quizy/zagadki/rebusy,
 • zajęcia plastyczno-techniczne.

14.00- 15.00

 • spacery, zabawy na powietrzu,
 • zajęcia według zainteresowań dzieci: klocki, gry stolikowe.

15.00-16.00

 • odrabianie zadań domowych, zabawy dowolne wg. zainteresowań i preferencji dzieci,
 • zabawy na matach edukacyjnych, układanie klocków,
 • porządkowanie sali świetlicowej.

Rozkład zajęć może podlegać modyfikacji w zależności od aktywności i zainteresowań dzieci.

Przewiń na górę