Dzień Upowszechniania Dobrych Praktyk po wizycie projektowej w szkole partnerskiej na Sycylii

Wpisane przez: p. Matylda Gronicka
Odsłony: 1663

dzien upowszechniania10W dniu 13.12.2016 odbył się w naszej szkole Dzień Upowszechniania Dobrych Praktyk po wizycie przedstawicieli naszej szkoły w placówce partnerskiej na Sycylii. Podczas tego spotkania wzięliśmy udział w wielu szkoleniach, warsztatach i zajęciach na świeżym powietrzu. Zakres działań był bardzo szeroki, obejmował prezentację kreatywnych gier planszowych, warsztaty z zakresu tworzenia gier za pomocą technologii komputerowej, gry i zabawy zespołowe oraz wiele innych. Pragniemy przenieść zdobyte doświadczenia do codziennych działań w naszej szkole zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Gry planszowe to doskonałe źródło wiedzy oraz sposób do budowania relacji międzyludzkich, a gry zespołowe tworzą poczucie jedności drużyny i działania dla wspólnego dobra.

          Podczas Dnia Upowszechniania zaprezentowaliśmy uczniom i nauczycielom naszej szkoły dobre praktyki stosowane w partnerskich placówkach we Włoszech, na Cyprze, w Hiszpanii i Turcji. Naszym celem jest korzystanie z nich i podniesienie atrakcyjności nauczania w naszej szkole poprzez różnorodne formy zdobywania wiedzy i rozwijania inteligencji emocjonalnej. My również podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami.

        Przygotowane prezentacje i filmy zawierały opis zajęć, w których uczestniczyli nauczyciele i uczniowie, krótkie scenariusze gier planszowych i grupowych oraz prezentacje pomocy dydaktycznych stworzonych przez uczniów ze szkół krajach partnerskich.

              Wymiana doświadczeń dydaktycznych ze szkołami z innych krajów jest dla nas nauczycieli cennym źródłem inspiracji i motywacji do kreatywnej pracy z młodzieżą, a dla uczniów dowodem, że dzięki nauce można poznawać świat, innych ludzi i kultury.

            W bieżącym roku szkolnym, który jest drugim rokiem projektu, skupiamy się stale na wdrażaniu różnorodnych gier w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, które służą jako pomoce dydaktyczne wzbogacające w wiedzę, rozwijające pamięć, pomysłowość, koncentrację i logiczne myślenie. Ponadto pragniemy propagować grupowe gry korytarzowe, zespołowe i integracyjne jako sposób na spędzanie wolnego czasu bez telefonu, laptopa czy komputera. Budowanie inteligencji emocjonalnej i poprawnych relacji międzyludzkich jest jednym z założeń projektu, do czego bardzo przyczyniają się różnorodne gry:) Serdecznie zapraszamy na zajęcia projektowe, szczegółowe informacje u pań Matyldy Gronickiej i Agnieszki Kmon. 

foto

Przewiń na górę