Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Przystanek EUROPA – nauczyciele SP14 na Malcie i w Dublinie!

Wpisane przez: p. A. Szepelak, K. Józefczyk
Odsłony: 995

     3

         Tegoroczne ferie były dla grupy pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie czasem wypoczynku, ale i podnoszenia swoich kompetencji. 01.12.2019 rozpoczął się roczny, kolejny projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” pod tytułem ,,Przystanek EUROPA”. Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 14 mobilności, ośmiu nauczycieli to uczestnicy kursów doskonalących z języka angielskiego (Malta), trzech to nauczyciele języka angielskiego doskonalący metodykę nauczania tego przedmiotu (Dublin) i kolejnych trzech podnoszących swoje kompetencje w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Barcelona).

         W ramach projektu ośmioosobowa grupa nauczycieli w pierwszym tygodniu ferii 13.01 – 17.01. 2020 r. wyjechała na Maltę, aby uczestniczyć w kursie języka angielskiego w szkole ICTQ Malta School of English, z siedzibą w przepięknym miasteczku Mellieha. Kurs podzielony był na 5 modułów, wprowadzenie – uczestnicy przedstawiali się, rozmawiali o systemach edukacyjnych w swoich krajach, na Malcie, w Wielkiej Brytanii i USA, drugi moduł to motywacja do nauki – jaką motywację mają ludzie młodzi, dorośli, jak motywujemy uczniów na swoich lekcjach, kolejny - dyscyplina – podejście do tego zagadnienia dawniej i dziś, nowoczesne technologie w nauczaniu – idiomy, nauczanie kreatywne, gry dydaktyczne, i ostatni - podsumowanie projektu – ocena kursu, nowe doświadczenia. Nauczyciele uczestniczyli w kursie doskonalącym znajomość języka angielskiego w dwóch grupach na poziomie B1 i A2. Kurs obejmował 20 godzin prowadzonych w tym języku metodami aktywnymi. W międzynarodowym środowisku, w niewielkiej kilkuosobowej grupie, w sposób bardzo intensywny zostały omówione problemy europejskiej edukacji, a nauczyciele znacznie poszerzyli swoje kompetencje językowe, zwłaszcza komunikacyjne.

               To było pierwsze tego typu doświadczenie w nauce języka angielskiego za granicą. Szkoła językowa stworzyła idealny harmonogram do nauki, z doskonałym profesjonalnym lektorem. Zajęcia odbywały się z przerwą, którą mogliśmy spędzić na tarasie z widokiem na całą Melliehę. Po zajęciach mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić piękne miejsca na wyspie, poznać jej fascynującą historię, sztukę i kulturę. W czasie wielu wycieczek Malta leżąca między Europą i Afryką oferuje intrygującą mieszankę kultur i kuchni, ślady burzliwej historii i fascynującej prehistorii, piękne krajobrazy, dziką przyrodę na lądzie i w morzu, i tę specyficzną wyspiarską atmosferę odcięcia od świata.

Z kolei w drugim tygodniu ferii, w dniach 20-25 stycznia 2020 r. grupa trzech nauczycieli uczących języka angielskiego w SP nr 14 w Krośnie wzięła udział w kursie metodycznym „ Flipped classes”. Kurs odbył się w stolicy Irlandii Dublinie w szkole ELI English Language Institute Dublin.

Tematem kursu była innowacyjna metoda nauczania polegająca na odwróceniu ról w procesie kształcenia. Celem metody jest większe zaangażowanie uczniów w czasie zajęć. W odwróconym nauczaniu uczniowie najpierw samodzielnie zapoznają się z tematem, a następnie nabytą wiedzę stosują w klasie, rozwiązując ćwiczenia i wykonując praktyczne zadania. Nowoczesne szkoły korzystające z tej techniki odnotowują liczne korzyści stosowania odwróconej lekcji. Umożliwia ona uczniom naukę w ich własnym tempie, jest bardziej efektywna, ponieważ uczniowie przygotowani do lekcji coraz więcej czasu mogą poświęcić na pracę w grupach i projekty. Odwrócenie procesu nauczania umożliwia nauczycielom przekierowanie uwagi na tych uczniów, którzy potrzebują wsparcia. Nauczyciele mają więcej czasu, by skoncentrować się na potrzebach uczniów. Wielu badaczy dowodzi, że model odwróconej lekcji wyrównuje szanse w nauce, gdyż wszyscy uczniowie mają tyle samo na rozwiązywania zadań i każdemu z nich nauczyciele poświęca tyle samo uwagi.

Kurs prowadził trener metodyczny Eddie Reilly, który bardzo zainteresował uczestników tematem kursu. Na zajęciach zaprezentowane zostały również narzędzia , które można wykorzystać w czasie lekcji.

Nowatorska metoda pracy wykorzystywana na lekcjach przyczyni się do zwiększania aktywności uczniów, rozwijania ich samodzielności i kreatywności. Będzie również skłaniać do większego zaangażowania podczas pracy w grupach i uświadomi, jak istotny jest proces integracji w pracy zespołowej.

Oprócz czasu poświęconego na naukę nowatorskiej metody, uczestniczki kursu wzięły udział w wielu wycieczkach, dzięki którym mogły poznać atrakcje turystyczne pięknej irlandzkiej stolicy – Dublina, były w miejscach o znaczeniu archeologicznym, artystycznym i historycznym w wielokulturowym europejskim otoczeniu.

Niewątpliwie, po zakończeniu projektu, Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie, będzie inna..., lepsza, innowacyjna, nowoczesna! Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do poszerzenia współpracy ze szkołami europejskimi i zainicjowania nowych projektów, w których będą uczestniczyć bezpośrednio nasi uczniowi.

foto

Przewiń na górę