Debata szkolna w klasie IVa

Odsłony: 2761

Podczas festiwalu

   Debata klasowa odbyła się 8 listopada 2012 r. wśród uczniów klasy IV a (łącznie 25 osób). Na początku zajęć uczniowie zostali zapoznani z ideą projektu Szkoła z klasą 2.0. Zapoznałam uczniów, że program ten ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji, że jest on skierowany jest do wszystkich nauczycieli iuczniów, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów  umiejętność odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Wspomniałam też, że program pomaga rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Debatę rozpoczęliśmy od wyjaśnienia, co to takiego jest TIK, do czego służy nam komputer i jakie niesie ze sobą skutki zarówno pozytywne jak i negatywne oraz od wypisania na tablicy pierwszych skojarzeń na zasadzie burzy mózgów. Najczęściej wymieniane skojarzenia ze słowem komputer to: Internet, Gadu-Gadu, Skype.
Kolejnym etapem debaty było ustalenie, jaką rolę w naszym życiu odgrywa TIK i czy są zadowoleni, że w ich klasie jest tablica interaktywna, przy pomocy której mogą aktywniej wykorzystać czas przeznaczony na każdą jednostkę lekcyjną. Pracowaliśmy w 3 grupach - przeznaczyłam na to 20 minut. Dyskusje w grupach były bardzo ożywione, następnie liderzy grup przedstawili wyniki pracy swojej grupy. Najczęściej padające odpowiedzi to : możliwość komunikowania się z kolegami i koleżankami za pomocą sms-ów, Gadu- Gadu, wykorzystywanie Internetu do przygotowywania referatów na lekcje, wykonywania zadań domowych, do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin, ale przede wszystkim uczniowie zwracali uwagę na możliwość grania w różnego rodzaju gry komputerowe oraz na powszechną dostępność szybkiego utrwalenia otaczającej nas rzeczywistości (aparaty fotograficzne w telefonach komórkowych).

Dzieci zwróciły uwagę na pozytywną rolę TIK, ale po chwili rozpoczęły również wypowiadać się na temat zagrożeń jakie ze sobą niesie ta technologia. Wśród zagrożeń wymienili uzależnienie od komputerów, bardzo nieodpowiedzialne zachowanie w sieci niektórych osób. Wiedzą też, że trzeba być bardzo ostrożnym, nie ujawniać swoich danych, nie podszywać się pod kogoś innego, szanować prawa autorskie podczas pisania np. wypracowań - aby nie odbywało się to na zasadzie "kopiuj - wklej." Zwróciły też uwagę na możliwość pojawiania się błędów merytorycznych w różnego typu zadaniach
i wypracowaniach umieszczonych w Internecie.
Rozmawialiśmy również o wykorzystywaniu TIK przez nauczyciela. Wszyscy zgodzili się, że takie lekcje, na których nauczyciel korzysta z komputera, rzutnika, projektora czy tablicy multimedialnej są dużo ciekawsze i łatwiej jest dzieciom się uczyć i zapamiętywać. Uczniowie mojej klasy są bardzo zadowoleni, że w pracowni przyrodniczej mamy tablicę interaktywną, z której korzystamy niemalże na każdej lekcji.
Wnioski wynikające z naszej debaty są następujące:

  • uczniowie deklarują, że nie kopiują pracy innych osób i nie podpisują ich jako swoich własnych,
  • kiedy korzystają z opracowań innych osób zawsze podają źródło informacji,
  • uczniowie nie korzystają z niedozwolonych stron internetowych ani przeznaczonych dla dorosłych,
  • uczniowie posiadają programy antywirusowe oraz rozumieją jakie zagrożenie dla komputera i zgromadzonych na nim danych niesie swobodny dostęp do sieci Internet,
  • prace uczniów wykorzystywane są na lekcjach przyrody za ich zgodą,
  • nie nawiązujemy w Sieci znajomości z obcymi,
  • korzystając z Internetu na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo - chronimy swoje dane osobowe,
  • pamiętamy, że komputer to nie tylko gry ale przede wszystkim źródło wiedzy,
  • nie używamy wulgaryzmów, pamiętamy o kulturze słowa.
Przewiń na górę