Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Najmłodsi w „Szkole z klasą 2.0

Odsłony: 2792

Podczas festiwalu

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I b przystąpili do realizacji zadań ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą 2.0", którego celem jest przede wszystkim kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Rozsądnie korzystam z komputera". Na kanwie własnych doświadczeń oraz historii bohaterów filmu „Franklin i komputer" dzieci wypowiadały się na temat ulubionych form spędzania wolnego czasu. Istotą zajęć było uświadomienie uczniom wartości spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność fizyczną. Ocena postępowania głównego bohatera filmu oraz przeżycia jego przyjaciół stały się punktem wyjścia do mini dyskusji na temat umiejętnego planowania zabaw, nie poświęcania zbyt wielu godzin na gry komputerowe i doceniania czasu spędzanego w gronie życzliwych osób. Uczniowie doszli do wniosku, że przyjaźń i wspólne zabawy są w życiu o wiele ważniejsze niż komputer.

Następnie dzieci rysowały na tablicy interaktywnej postać głównego bohatera kreskówki, zaś w pracowni komputerowej wykonywały ilustrację do tego fragmentu filmu, który podobał im się najbardziej. Były to pierwsze doświadczenia z edytorem grafiki Paint. Na wstępie dzieci wybierały kolejne narzędzia z przybornika i przez chwilę eksperymentowały. Powstały ciekawe prace ukazujące bohaterów filmu w akcji. I co ciekawe – nie przy komputerze!
Kolejnym etapem realizacji tematu „Rozsądnie korzystam z komputera" było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, Internetu; ukazanie sposobów unikania zagrożeń i prawidłowych reakcji w zetknięciu się z nimi oraz zwrócenie uwagi na to, że Internet może być przyjaznym miejscem, w którym przy wsparciu dorosłych można bezpiecznie uczyć się i bawić. Realizując powyższe cele wykorzystano tablicę interaktywną oraz stronę internetową www.necio.pl. Dzięki grom i animacjom dzieci w przyjemny i zrozumiały sposób zdobyły podstawową wiedzę na temat Internetu, bezpiecznego surfowania, komunikowania się z innymi, używania poczty e-mail.
W ramach programu „Szkoła z klasą 2.0" zrealizowano kolejny temat. Tym razem zajęcia edukacyjne poświęcone zostały zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy uczniów o naszym mieście. Realizacja tematu Krosno – moje miasto" wpisuje się w planowany cykl zajęć, którego głównym celem jest kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Stała się też okazją do doskonalenia umiejętności pracy w edytorze tekstu, pogłębiania świadomości na temat krytycznego korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach wiedzy oraz istoty praw autorskich. Dzięki zastosowaniu TIK w atrakcyjny i urozmaicony sposób uczniowie klasy Ib poznali symbole Krosna oraz charakterystyczne miejsca godne zwiedzania. Wykorzystano m. in.: prezentację multimedialną „Symbole Krosna", puzzle przedstawiające herb miasta utworzone w programie Photograph Puzzle Maker – Flash Gear, fragmenty filmu promującego miasto „Krosno. Niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu", film „Zwiedzanie wieży farnej w Krośnie" autorstwa A. Krzanowskiego, strony internetowe zawierające wartościowe artystycznie zdjęcia naszego miasta, karty pracy ucznia.

foto1

Przewiń na górę