Motywacja do uczenia się języka obcego w szkole podstawowej cz. I

Wpisane przez: Renata Nowak-Kogut
Odsłony: 9552

Spis treści

      Wstępujący do szkoły uczniowie rozpoczynają bardzo ważny etap w swoim życiu - etap nauki szkolnej, stawiający przed nimi nowe zadania, wymagający od nich świadomej, łączącej się z sumienną pracą, aktywności. W procesie dydaktycznym aktywność ta, polegająca na zdobywaniu i przyswajaniu wiadomości z różnych dziedzin naukowych, niewątpliwie zależy od motywacji będącej nieodzownym elementem każdego procesu edukacyjnego.

Ważność motywacji powinna być uwzględniana od samego początku nauki szkolnej, gdyż decyduje o całym przebiegu nauki, gwarantując efektywne zdobywanie wiedzy z każdego przedmiotu szkolnego. Stąd nietrudno zauważyć jak istotną wartość ma motywacja w procesie przyswajania języka obcego, szczególnie na tym etapie nauki szkolnej. Uczniowie szkoły podstawowej nie doświadczają wewnętrznej potrzeby uczenia się języka obcego, gdyż potrzeby komunikacyjne zaspokajają w języku ojczystym. Co więcej, możliwość posługiwania się językiem obcym stawiają oni w bardzo odległej perspektywie czasowej. Rozwój motywacji nierozerwalnie wiąże się z ukierunkowaniem procesów poznawczych uczniów, czynionego w taki sposób, aby istniały pełne możliwości dla przejawiania przez dzieci własnej aktywności i dla wzrostu ich samodzielności w myśleniu, zdobywaniu wiedzy, zapamiętywaniu materiału i w działaniu.

Przewiń na górę