Motywacja do uczenia się języka obcego w szkole podstawowej cz.II

Wpisane przez: Renata Nowak-Kogut
Odsłony: 9711

Spis treści

      Motywacja stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących właściwy proces przyswajania języka obcego w szkole. Będąc wykształcaną u uczniów powinna ona utwierdzać ich w przekonaniu, że włożony przez nich wysiłek w poznawanie języka obcego przynosi oczekiwane dla nich rezultaty. Proces zdobywania znajomości języka obcego jest szczególnie złożony i wymagający czasu. Należy pamiętać, że poznanie języka obcego to nie tylko znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, ale przede wszystkim nabycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy poprzez zdobywanie i doskonalenie sprawności komunikacyjnych w zakresie poznawanego języka obcego.

Stąd też, oprócz wysiłku, cierpliwości i systematycznej pracy, istnieje konieczność wzajemnego współdziałania osób mogących mieć istotny wpływ na poziom motywacji w  przyswojenie języka obcego przez uczniów w nauce szkolnej.              

Przewiń na górę