Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Nauka języków obcych, a uczniowie z dysleksją

Wpisane przez: Matylda Gronicka
Odsłony: 7461

Spis treści

            Obecnie wiele mówi się o dysleksji oraz dostosowaniu wymagań edukacyjnych. Bardzo dużo dzieci chciałoby osiągać lepsze wyniki w nauce, jednak wrodzony brak umiejętności uniemożliwia im to, przez co tracą mobilizację i szybko się zniechęcają. Jako nauczyciel języka angielskiego zauważyłam, jak ważne jest dostrzeżenie tego problemu u ucznia, indywidualizacja pracy, współpraca z rodzicami oraz stałe pogłębianie wiedzy na ten temat. Aby pomóc zarówno uczniom jak i rodzicom w codziennym procesie uczenia i nauczania, zagadnienie dysleksji zostanie przedstawione ogólnie a następnie w kontekście uczenia się języków obcych.

Przewiń na górę