Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Motywacja do uczenia się języka obcego w szkole podstawowej cz. I

Wpisane przez: Renata Nowak-Kogut
Odsłony: 6286

Spis treści

      Wstępujący do szkoły uczniowie rozpoczynają bardzo ważny etap w swoim życiu - etap nauki szkolnej, stawiający przed nimi nowe zadania, wymagający od nich świadomej, łączącej się z sumienną pracą, aktywności. W procesie dydaktycznym aktywność ta, polegająca na zdobywaniu i przyswajaniu wiadomości z różnych dziedzin naukowych, niewątpliwie zależy od motywacji będącej nieodzownym elementem każdego procesu edukacyjnego.

Ważność motywacji powinna być uwzględniana od samego początku nauki szkolnej, gdyż decyduje o całym przebiegu nauki, gwarantując efektywne zdobywanie wiedzy z każdego przedmiotu szkolnego. Stąd nietrudno zauważyć jak istotną wartość ma motywacja w procesie przyswajania języka obcego, szczególnie na tym etapie nauki szkolnej. Uczniowie szkoły podstawowej nie doświadczają wewnętrznej potrzeby uczenia się języka obcego, gdyż potrzeby komunikacyjne zaspokajają w języku ojczystym. Co więcej, możliwość posługiwania się językiem obcym stawiają oni w bardzo odległej perspektywie czasowej. Rozwój motywacji nierozerwalnie wiąże się z ukierunkowaniem procesów poznawczych uczniów, czynionego w taki sposób, aby istniały pełne możliwości dla przejawiania przez dzieci własnej aktywności i dla wzrostu ich samodzielności w myśleniu, zdobywaniu wiedzy, zapamiętywaniu materiału i w działaniu.

Przewiń na górę