Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Motywacja do uczenia się języka obcego w szkole podstawowej cz.II

Wpisane przez: Renata Nowak-Kogut
Odsłony: 6048

Spis treści

      Motywacja stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących właściwy proces przyswajania języka obcego w szkole. Będąc wykształcaną u uczniów powinna ona utwierdzać ich w przekonaniu, że włożony przez nich wysiłek w poznawanie języka obcego przynosi oczekiwane dla nich rezultaty. Proces zdobywania znajomości języka obcego jest szczególnie złożony i wymagający czasu. Należy pamiętać, że poznanie języka obcego to nie tylko znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, ale przede wszystkim nabycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy poprzez zdobywanie i doskonalenie sprawności komunikacyjnych w zakresie poznawanego języka obcego.

Stąd też, oprócz wysiłku, cierpliwości i systematycznej pracy, istnieje konieczność wzajemnego współdziałania osób mogących mieć istotny wpływ na poziom motywacji w  przyswojenie języka obcego przez uczniów w nauce szkolnej.              

Przewiń na górę