Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Przykładowe zestawy ćwiczeń doskonalące sztukę zapamiętywania i efektywnego uczenia się

Wpisane przez: p. Waldemar Rodzeń
Odsłony: 8723

Spis treści

      Od  wielu lat zajmuję się wymyślaniem i organizowaniem różnorodnych zabaw, gier, konkursów, quizów, tworzeniem łamigłówek, rebusów, szarad, krzyżówek, ćwiczeń, etc, które wykorzystuję w mojej pracy pedagogicznej.

      Poniżej    przedstawiam   kilka   propozycji,    które   szczególnie przydatne są  na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Ująłem je  w zestawy, gdyż zastosowanie ich w określonej i zamierzonej kolejności pozytywnie wpływa na efektywność kształcenia logicznego myślenia, uwagi, koncentracji, pamięci i aktywnego uczenia się. Nadmieniam, iż kilka pomysłów jest mojego autorstwa, a wiele zaczerpnąłem z różnych źródeł (czasopism, książek, publikacji metodycznych, zajęć warsztatowych, w których byłem uczestnikiem...).