Drodzy uczniowie! Szanowni Rodzice!

Wpisane przez: p. Agnieszka Bazan
Odsłony: 1716

Od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675). Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół, które będą realizowały doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w naszej szkole będą realizowane zajęcia z:

  • preorientacji zawodowej w edukacji wczesnoszkolnej (forma doradztwa realizowana w klasach I – III szkoły podstawowej. To ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku szkolnym do środowiska pracy);
  • orientacji zawodowej w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej (forma doradztwa realizowana w klasach 4 - 6 publicznych szkół podstawowych. Celem orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji);
  • doradztwa zawodowego w klasach 7 – 8 (forma świadczenia pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji, realizowane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze określonym w ramowych planach nauczania (10 godzin w roku szkolnym), zgodnie z podstawa programową);
  • doradztwa zawodowego dla klas III gimnazjum (forma świadczenia pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji, realizowane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego).

Doradztwo zawodowe będzie realizowane w:

  • klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
  • w klasach VII i VIII szkół podstawowych na ,
  • w klasach III gimnazjum na dodatkowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowe (warsztaty zawodoznawcze, porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców, zajęcia grupowe na godzinach wychowawczych).

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675).

szkolny doradca zawodowy

Agnieszka Bazan


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agnieszka Bazan

KLASY 7, 8 i III Gimnazjum

Dni tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00-14.00

14.15-15.00 doradztwo kl. 7b, s. 67

Wtorek 8.00-14.00
Środa 8.00-13.00
Czwartek

10.00-13.00

13.25-14.10 doradztwo kl. 7d, s. 120

14.15-15.00 doradztwo kl. 7a, s. 67

Piątek

7.45-8.30 doradztwo kl. 7c, s. 120

8.30-12.00

* doradztwo zawodowe- zajęcia realizowane od 17.09.2018r.- 30.11.2018r.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, jeżeli:

masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać, czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny, masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, chciałabyś/chciałbyś z kimś porozmawiać, chcesz podzielić się swoją radością, masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić, przyjdź także z każdą sprawą, z którą sama/sam nie potrafisz sobie poradzić.

Przewiń na górę