Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Z Erasmusem+ na Festynie

Wpisane przez: p. Anna Krupa
Odsłony: 2109

festyn2W dniu 03.06.2016r. w naszej szkole odbył się festyn szkolny. Jednym z wielu stanowisk było stanowisko promujące projekt edukacyjny w środowisku lokalnym - Erasums+ „Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”

         Rodzice, uczniowie i dziadkowie otrzymali ulotki, w których zawarte są informacje o celach projektu. Koordynatorzy : Agnieszka Kmon i Matylda Gronicka udzielały dodatkowych informacji oraz prezentowały gry dydaktyczne.

    Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem grali w ciekawe gry edukacyjne z przedmiotów humanistycznych i matematyki .

    Wychodząc naprzeciw narastającemu problemowi społecznemu, pragniemy wypełnić puste podwórka, ucząc dzieci różnych gier i zabaw grupowych (czerpiąc z doświadczeń innych narodów i osób starszych), a jednocześnie kształtować umiejętność współdziałania. 

foto

Przewiń na górę