Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Projekt Erasmus+ „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”

Wpisane przez: p. Matylda Gronicka
Odsłony: 1405

elogo1Wraz z początkiem roku szkolnego nasza szkoła rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+! Nosi on tytuł “Appreciating our native culture and heritage with a focus on sport” / „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. Projekt ten rozpoczyna się 1 września 2018 roku a kończy 31 sierpnia 2020 roku.

Instutucją koordynującą jest:

1.      Szkoła Podstawowa z Irlandii Woodland N.S. 
Pozostali partnerzy w projekcie to:
2.      Osnovna skola Marjan – szkoła podstawowa z Chorwacji,
3.      Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie 
4.      Istituto Comprensivo Melvin Jones Orazio Comes – szkoła podstawowa z Włoch,
5.      PLATON SCHOOL SA – szkoła podstawowa w Grecji.

Cele projektu to:

- obserwowanie dobrych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się, a następnie przenoszenie ich i wdrażanie w partnerskich szkołach w celu podniesienia jakości procesu nauczania i uczenia się,

- rozwijanie świadomości wartości rodzimej kultury wśród młodzieży (zwyczaje, sztuka, folklor, kuchnia, sport),

- poszerzenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej,

- wzbudzenie poczucia szacunku i przynależności do wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego, jednocześnie rozpoznając podobieństwa i szanując różnice,

- zwiększenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej wśród dzieci,

- rozwijanie i podnoszenie kompetencji wśród uczniów i nauczycieli.

Działania projektowe obejmują wyjazdy szkoleniowe oraz stałą współpracę międzynarodową pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz społecznościami lokalnymi instytucji biorących udział w projekcie. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że nasza placówka już po raz kolejny znalazła się w grupie europejskich szkół, które promują międzynarodową współpracę oraz wysoki poziom nauczania.

Przewiń na górę