Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Czternastka z Erasmusem+ w Chorwacji

Wpisane przez: p. Anna Krupa
Odsłony: 1495

erasmus 1 3Kolejny raz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie opracowali projekt realizowany w ramach Erasmus+. Projekt ten rozpoczął się 1 września 2018 r., a kończy się 31 sierpnia 2020 roku. Instytucją koordynującą jest Szkoła Podstawowa z Irlandii - Woodland N.S.. Partnerami projektu są szkoły z Włoch, Grecji, Chorwacji i Polski. Ze strony polskiej ( Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie ) koordynatorami projektu są;  Matylda Gronicka i Agnieszka Kmon oraz w-ce dyrektor Alicja Szepelak. Tytuł projektu to: “Appreciating our native culture and heritage with a focus on sport” / "Wartość dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem sportu". 

Tematyka projektu koncentruje się na propagowaniu idei dziedzictwa kulturowego, cennych zabytków, narodowych tradycji, sztuki, folkloru, kuchni a przede wszystkim sportu. Realizując działania projektowe będziemy kształtować tożsamość kulturową uczniów, pogłębić więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością. 

W dniach od 09.10 - 13.10.2018 roku grupa nauczycieli wyjechała do Splitu (Chorwacja), aby tam wspólnie z partnerami zaplanować i opracować poszczególne działania projektowe. Przebywanie w czasie zajęć w międzynarodowym towarzystwie motywowało do nauki i wymiany doświadczeń. Jednocześnie obserwowano dobre praktyki w zakresie nauczania i uczenia się, a następnie przenoszenia ich i wdrażania w partnerskich szkołach    celem podniesienia jakości procesu nauczania. Nauczyciele z partnerskich szkół obserwowali zajęcia z młodzieżą, która przedstawiała działania związane z ich kulturą. Było to przedstawienie muzyczne a Capella - tradycyjny styl śpiewania zwany Klapa, który jest wielokulturową tradycją południowej części kraju - Dalmacji. Jest on wpisany na listę UNESCO w kategorii - dziedzictwo niematerialne.

 Uczestnicy projektu zwiedzali miasto Split, którego zabytki wpisane są na listę UNESCO. Największą atrakcją są pozostałości gigantycznego pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana, który jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków na świecie. To jedyny w świecie pałac, który stał się miastem. 

Drugim ciekawym miastem - muzeum jest Trogir, który został nazwany "Małą Wenecją" i wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy projektu zwiedzali zabytkowe kościoły, twierdzę i podziwiali przepiękną oryginalną architekturę.

         Gospodarze wizyty zaprosili wszystkich uczestników do zwiedzania stadionu sportowego drużyny piłkarskiej "Hajduk" - dumy wszystkich Chorwatów. 

         W wolnym czasie, a było go niewiele, uczestnicy wyjazdu podziwiali piękny i klimatyczny Split. Wrażenia z wyjazdu na długo zostaną w pamięci uczestników i pozwolą na propagowanie idei integracji europejskiej. Jednocześnie pozwolą na wymianę doświadczeń, tworzeniu licznych działań uczniów w szkole i środowisku lokalnym. 

foto

Przewiń na górę