Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

@-zadanie - opis działań

Odsłony: 2686

@-zadanie

     Na prowadzonym przeze mnie kółku zainteresowań „Bawię się i uczę", zaproponowałam uczniom założenie poczty elektronicznej, w celu sprawniejszego komunikowania się i przesyłania wykonywanych na zajęciach projektów. Ten pomysł spodobał się reszcie klasy, więc postanowiłam zrealizować go w ramach zadania TIK. Podczas spotkania z rodzicami poinformowałam, iż w tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w programie Szkoła z klasą 2.0. Zaproponowałam, aby jedną z form pracy były @-zadania. Rodzice zaakceptowali tę propozycję, podpisując umowę, taką umowę podpisali również uczniowie (treść umowy w załączniku_1).
Zadanie zrealizowałam w klasie trzeciej, w formie „uczymy innych". Dotyczyło ono czwartego zadania kodeksu "Komunikujemy się".
Dzięki temu zadaniu uczniowie nauczyli się zakładać konto poczty elektronicznej na bezpiecznym dla nich serwerze - uniwerytetdzieci.pl, poznali zasady netykiety oraz uświadomili sobie, że nie pozostają w sieci anonimowi. Nabyli, bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach, umiejętność wirtualnego, poprawnego komunikowania się. W trakcie zajęć w formie „burzy mózgów" omówiłam z dziećmi korzyści wypływające z posiadania swojej poczty, oraz zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej. Powstał klasowy kodeks:

  1. Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
  2. Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku.
  3. Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
  4. Używaj właściwych form grzecznościowych.
  5. Pisz poprawnie - niedbałość w tym względzie jest odbierana jest jako brak szacunku i tworzy negatywny obraz nadawcy.
  6. Nie ulegaj przekonaniu o anonimowości w Internecie - rozczarowanie może być bardzo przykre.

Praca przebiegała w dobrym tempie, przy rzeczowych radach bardziej doświadczonych kolegów (dokładny opis w załączniku_2). Dzieci przemyślały sobie w domu swój login i hasło, dlatego nie było kłopotu z jego wyborem. Wiele dzieci nie mogło się doczekać napisania swojego pierwszego elektronicznego listu. Praca domowa pomoże uczniom utrwalić sposób włączania poczty, a redagowanie i wysyłanie listu do nauczyciela urozmaici formę wykonywania zadań domowych i dostarczy dodatkowych wrażeń.
Następnym naszym zadaniem będzie włączenie się w realizację projektu Krosno-nasze miasto".

.

Przewiń na górę